Zapamiętane.pl - Pogrzeby online

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony Strona główna / Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu zapamietane.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
⦁    Usluga dostepu dla Uzytkownikow Serwisu swiadczona jest przez Tomasza Gromadzkiego prowadzacego dzialalnosc gospodarcza pod firma ZAPAMIETANE.PL TOMASZ GROMADZKI. z siedzibą w Katowicach (40 – 175), przy ul Karola Hoppego 4 lok. 17, NIP 9542656865, adres poczty elektronicznej: ⦁    kontakt@zapamietane.pl .
⦁    Świadczenie Usług przez Serwis odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
⦁    Przy podpisaniu Umowy Uzytkownik pisemnie potwierdza, ze zapoznal sie z trescia Regulaminu, dokonuje akceptacji Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§ 2. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:
⦁    Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu zapamietane.pl”, określający zasady świadczenia usług przez Serwis na rzecz Użytkowników, obejmujący zasady udostępniania utworów audiowizualnych, towarzyszacym im materialow dodatkowych ( nekrologi online ) oraz  na zyczenie Uzytkownika Uslug dodatkowychw taki sposób, aby tylko indywidualny Uzytkownik mial do nich dostęp w czasie ograniczonym Terminem Poczatkowym i Terminem koncowym, w miejscu przez siebie wybranym.
⦁    Użytkownik – osoba fizyczna korzystajaca z Uslug, w szczegolnosci uzyskujaca Dostep do Uslugi w Serwisie
⦁    Serwis – serwis internetowy zapamietane.pl znajdujący się pod adresem internetowym ⦁    www.zapamietane.pl oraz innymi adresami internetowymi bedacymi jego uzupelnieniem, umozliwiajacy Uzytkownikom ogladanie udostepnianych przez Serwis utworow audiowizualnych
⦁    Usługa – dostęp treści zawartych w Serwisie (materiałów video i nekrokogow online), świadczony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
⦁    Dodatkowa usluga – plyta z utworem audiowizualnym; zdjecia z ceremonii; album upamietniajacy bliska osobe
⦁    Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie. Dostęp jest możliwy zarowno dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, jak i Uzytkownikow korzystajacych z Serwisu za granica
⦁    Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie, obejmujacy material audiowizualny w czasie rzeczywistym, z kaplicy pogrzebowej, kosciola, a takze cmentarza. Material ze wzgledow technicznych nie obejmuje przejscia z kosciola na cmentarz.
⦁    Konto – konto Użytkownika założone w serwisie zapamietane.pl zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie za posrednictwem naszej firmy
⦁    Moje konto – miejsce w Serwisie dostępne jedynie dla Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie ( wprowadzenia Loginu i Hasla), za pośrednictwem którego Użytkownik może skorzystac Produktu Serwisu
⦁    Login – nazwa wygenerowana dla danego Uzytkownika za posrednictwem naszej firmy
⦁    Haslo – unikalny kod dostepu wygenerowany dla danego Uzytkownika za posrednictwem naszej firmy, dzieki ktoremu Uzytkownik otrzymuje Dostep do Uslugi w Serwisie
⦁    Informacja o dostepnosci – informacja okreslajaca moment (dzien, miesiac, rok i godzine), w ktorym Produkt zostanie skasowany z zakladni Moje konto,  umieszczona nad Produktem
⦁    Termin poczatkowy – termin okreslony w Umowie, dzien w ktorym odbedzie sie pochowek zmarlego
⦁    Termin koncowy – termin 31 dni, liczony od Terminu poczatkowego, po uplywie ktorego usuniety zostanie Produkt, a takze konto Uzytkownika
⦁    Oplata za uslugi – cena ustalona w zaleznosci od zindywidualizowanego przypadku, wyrazona w zlotych
⦁    Umowa – umowa zawarta pomiedzy Uzytkownikiem, a serwisem Zapamietane.pl, okreslajaca dane tj. Strony Umowy, Produkt, Oplate za uslugi, Termin poczatkowy, Termin koncowy, Login
§ 3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie
⦁    Użytkownik uzyskuje Dostęp do Usługi z chwilą wprowadzenia Hasla otrzymanego przy uiszczeniu oplaty za Usluge.
⦁    Dostepu do Uslugi ograniczony jest Terminem poczatkowym i Terminem koncowym.
⦁    W ramach Usługi Uzytkownik uzyskuje mosliwosc dostepu do:
⦁    Produktu w formie utworu audiowozualnego dostępnego w zakładce Panel Rodziny który może jednorazowo lub wielorazowo odtwarzac w czasie ograniczomym przez Termin poczatkowy i Termin koncowy;
⦁    materialow dodatkowych w postaci Nekrologow online.
⦁    W ramach Dodatkowej uslugi Uzytkownik ma mozliwosc wykupienia:
⦁    Plyty z utworem audiowizualnym;
⦁    Zdjec z ceremonii;
⦁    Albumu upamietniajacego bliska osobe.
⦁    Użytkownik  nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi utworow audiowizualnych.
⦁    Zapamietane.pl ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
⦁    Dozwolony jest dostęp do zakupionego przez Użytkownika Produktu  na więcej niż jednym komputerze równocześnie. Maksymalnie jednak do 50 komputerow.
⦁     Dostęp do oferowanych w Serwisie Usług wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi:
⦁    Internet: conajmniej 512MB;
⦁    Dowolna przeglądarka internetowa do pobrania ze strony proucenta;
⦁    Najnowsza wersja Adobe Flash Player;
⦁    Karta graficzna: 256MB;
⦁    Procesor: 1GHz

⦁    Zapamietane.pl zastrzega sobie prawo modyfikowania zasad korzystania z Produktow w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w niniejszym Regulaminie, obowiązujących w momencie podpisania Umowy.

§ 4. Rejestracja Użytkowników i  szczegolne zasady wnoszenia Oplat za uslugi
⦁    Rejestracja Uzytkownika nastepuje za posrednictwem naszej firmy po spisaniu Umowy i uiszczeniu Oplat za uslugi.
⦁    Rejestracja obejmuje:
⦁    Dostęp do Panelu Rodziny;
⦁    Dostęp do transmisji online za pośrednictwem strony;
⦁    Możliwość ponownego odtworzenia filmu z transmisji
⦁    Możliwość zgłoszenia nekrologu
⦁    Oplaty za uslugi mozna uiscic gotowka lub przelewem.
⦁    W przypadku dokonania Oplat za uslugi przelewem, Uzytkownik ma 24 godziny od podpisania umowy na dokonanie Oplaty za usluge. W przypadku nie odnotowania przez Zapamietane.pl Oplaty za usluge, Zapamietane.pl ma prawo odstapic od umowy z terminie natychmiastowym, a Dostep do uslugi nie zostanie przydzielony.
⦁    Użytkownik dokonujacy Oplaty za uslugi przelewem, zostanie niezwłocznie poinformowany o zaksiegowaniu transakcji (poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Użytkownika lub telefonicznie), w tym momencie uzyska rowniez Haslo.

§ 5. Zasady świadczenia Usługi
⦁    Usługa jest dostępna od Terminu poczatkowego ustalonego w Umowie…
⦁    Korzystanie z Usługi jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań:
⦁    Internet: conajmniej 512MB;
⦁    Dowolna przeglądarka internetowa do pobrania ze strony proucenta;
⦁    Najnowsza wersja Adobe Flash Player;
⦁    Karta graficzna: 256MB;
⦁    Procesor: 1GHz
⦁    Zapamietane.pl dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie bylo zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu. Jednakże Zapamietane.pl nie odpowiada za niezależne i niezawinione specyficzne sytuacje, w których mogą nastąpić problemy z dostępem do Usług. Przypadki takie, wraz z ich opisem, należy niezwlocznie zglaszac pod numerem telefonu 507-349-340
⦁    Zapamietane.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług.
⦁    Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu zapamietane.pl, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
⦁    Ze względu na niezależne od Serwisu zapamietane.pl właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Zapamietane.pl nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
⦁     Zapamietane.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
⦁    szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;
⦁    problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Zapamietane.pl przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
⦁    korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności z wymaganiami systemowymi, określonymi w niniejszym Regulaminie;
⦁    skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
⦁    przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych i niezawinionych  przez Zapamietane.pl;
⦁    utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi  przez Zapamietane.pl;
⦁    udostępnienie przez Użytkownika materiału video osobom trzecim.
⦁    Zapamietane.pl  informuje, iż podczas korzystania z Serwisu www.zapamietane.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Zawartość plików ⦁    cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików ⦁    cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
§ 6. Prawo odstapienia od umowy
⦁    Klient ma prawo do odstąpienia od umowy do 24 godzin do rozpoczęcia ceremonii.
§ 7. Reklamacje
⦁    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
⦁    Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie są rozpatrywane przez Zapamietane.pl. Reklamacje te należy kierować odpowiednio do operatorów płatności.
⦁    Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez zapamietane.pl na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zapamietane.pl  reklamacji.
⦁    Zapamietane.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w  § 6 pkt 3, o nie więcej niż 10 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Zapamietane.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Zapamietane.pl ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, a czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
⦁    Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
§ 8. Postanowienia końcowe
⦁    Zapamietane.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
⦁    Zapamietane.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
⦁    Odpowiedzialnością w zakresie przestrzegania prawa oraz ewentualnymi roszczeniami osób trzecich dotyczącymi prawa do wizerunku i jego rozpowszechniania obciążony jest wyłącznie Uzytkownik.
⦁    Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
§ 9. Zmiany Regulaminu
⦁    Z zastrzeżeniem zdania następnego Zapamietane.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie podpisania umowy. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
⦁    Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Listopad 2020
P W Ś C P S N
« sty    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
LukeGraphic